โบร์ชัวร์/แผ่นพับ Brochure/Leaflet/Catalogue

               งานพิมพ์โบร์ชัวร์หรือแผ่นพับเป็นงานที่ต้องการความละเอียดในทุกๆขั้นตอนโดยต้องคำนึงถึงจุดประสงค์ในการใช้งานเป็นอย่างแรกแล้วจึงออกแบบเลือกกระดาษเทคนิคสำหรับงานหลังงานพิมพ์ที่จะใช้เช่นการเข้าเล่มการเย็บเล่มปั้มทองไดคัทเป็นต้นเพื่อให้โบร์ชัวร์หรือแผ่นพับสวยสะดุดตาเหมาะสมแก่จุดประสงค์ในการใช้งานโดยสามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำจากทางเราได้เพื่อให้คุณได้รับงานพิมพ์ที่ตรงความต้องการและราคาคุณที่พอใจ

 

  • Leaflet แผ่นพับ

  • Brochure A5

  • แผ่นพับ 2พับ3ตอน

Visitors: 74,458