ขั้นตอนการทำงาน Order Process

1. ตรวจสอบรายละเอียดของงานให้ครบถ้วนก่อนส่งพิมพ์

2. ไฟล์ต้นฉบับที่จะส่งมาพิมพ์ ควรจะเป็น ไฟล์ illustrator, photoshop & PDF เป็นไฟล์ที่ความละเอียดสูง และตั้งค่าสี เป็น CMYK

3. ควรทำไฟล์งานเผื่อการตัดตก ประมาณด้านละ 3มิลลิเมตร ดังรูปตัวอย่าง

4. ส่งไฟล์ที่พร้อมพิมพ์มาที่ station2printshop@gmail.com หรือ ถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะส่งผ่านทางอีเมล์ ท่านสามารถลงไฟล์งานใน CD/USB แล้วส่งมาที่โรงพิมพ์

5. ทีมงานจะทำการตรวจสอบไฟล์ และทำใบเสนอราคาให้ท่าน เพื่อยืนยันการผลิต

6. หลังจากที่ได้รับการยืนยันตกลงสั่งผลิต และเอกสารการโอนเงินแล้ว ทางทีมงานจะทำการปรูฟงาน 1 ครั้งและส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ ระบบลงทะเบียน หรือลูกค้าสามารถมาดูที่โรงพิมพ์ได้เลย

7. เริ่มต้นผลิต ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ บรรจุ และจัดส่ง ตรงตามเวลาที่ได้นัดหมายกับท่านไว้
Visitors: 74,441