ป้ายโปรโมชั่นสินค้า

ป้ายโปรโมชั่นสินค้า Shelftalker / Wobble 

       มีความสำคัญในการเป็นสื่อ ที่นำเสนอจุดเด่นของสินค้า หรือแจ้งโปรโมชั่น ณ จุดที่วางสินค้า 

เนื่องจากในแต่ละร้านค้า / shop มีสินค้ามากมายวางอยู่ในชั้นวางสินค้าลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงสินค้าได้ทุกรายการ

การมี shelftalker / wobble ติดอยู่ที่ ณ จุดวางสินค้า จึงทำให้สินค้ามีจุดเด่น เป็นที่น่าสนใจสำหรับลูกค้า

และมีส่วนช่วยในการตัดสินใจ ณ จุดขายอีกครั้งหนึ่ง

 

  • ป้ายโปรโมชั่นสินค้า wobble / ป้ายเด้ง

  • ป้ายโปรโมชั่นสินค้า shelftalker / ป้ายติดชั้นสินค้า

Visitors: 74,466